Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

 UAT Morteni si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Morteni, sectoarele cadastrale nr. 4,5,13, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Distribuie pe