BUGETUL PRIMĂRIEI

 În această secţiune puteţi consulta atât proiecţiile bugetare cât şi bugetele aprobate de către Consiliul Local.

 Potrivit art. 7, alin. 2 şi alin. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi se va stabili un termen conform legii pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, cât şi prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul care se încheie sau tocmai s-a încheiat. În prezenta Lege sunt specificate şi termenele: afişare, deznatere publică (se pot face propuneri, sugestii etc.) şi aprobare a bugetului în şedinţă publică.