Documentaţie privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public

 În calitate de concedent, Primăria Morteni, anunţă supunerea pentru dezbatere publică a documentaţiei "Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din Morteni, Dâmboviţa".
 Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 13.10.2021 inclusiv.
 Din cauza situaţiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o şedinţă publică de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise în scris prin una din următoarele căi:
– Email la adresa: primariamorteni2016@yahoo.com
– Telefon: Tel/Fax: 0245242707, 0245242714
– La registratura Primăriei, de luni până joi, între orele 9:00-15:00, sau prin corespondenţă poştală la adresa primăriei
 La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate şi implementate (dacă va fi cazul).
 Documentaţia în forma finală va fi supusă aprobării Consiliului Local Morteni, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificată, în baza L100/2016, prin SICAP.
Distribuie pe