HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL

 În conformitate cu prevederile art. 139 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
Trimite unui prieten pe: