Lista funcțiilor publice din cadrul Primăriei Morteni – Grilă salarizare

 Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Morteni aferentă personalului plătit din fonduri de la Capitolul Autorități Executive, Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

CamScanner 2023-09-13 09.45

Distribuie pe