Proiect de buget pe anul 2021

 În conformitate cu prevederile art. 9, lit. a şi art. 76, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Morteni, în calitate de ordonator principal de credite, prezintă dezbaterii publice, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Morteni, judeţul Dâmboviţa.

Distribuie pe