ŞEDINTE CONSILIUL LOCAL

 În conformitate cu prevederile art. 138 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, desfăşurarea şedinţelor consiliului local:
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

  • a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor consiliului local;
  • b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
  • c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
  • Înregistrări video şedinţe Consiliul Local

    Trimite unui prieten pe: