STAREA CIVILĂ

 I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
1. Eliberarea certificatului privind domiciliul inregistrat in Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
2. Procurarea și transmiterea în străinatate a certificatelor de stare civilă;
3. Înscrierea mențiunii de căsătorie și desfacerea acesteia prin divorț pronunțat în străinătate.

 II. PROCEDURI DESFĂȘURATE DE CĂTRE SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:
1. Înregistrarea nașterii;
2. Înregistrarea căsătoriei;
3. Înregistrarea decesului;
4. Transcrierea certificatelor / extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine;
5. Schimbarea numelui de familie și / sau a prenumelui pe cale administrativă;
6. Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora;
7. Reconstituirea și întocmirea ulterioară;
8. Eliberarea certificatelor de stare civilĂ;
9. Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă;
10. Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă;
11. Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă:
11.1 Înscrierea recunoașterii sau stabilirii afiliației;
11.2 Înscrierea adopției;
11.3 Înscrierea divorțului;
11.4 Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate.

Diverse informaţii

Trimite unui prieten pe: